• Hoofdsponsors BVCB

 • Testbeleid Jeugdtrainers

  Onderwerp: Testbeleid COVID-19 en basisonderwijs xxx xxx xxx Bijlage: Aanvraagformulier coronatest (bemonstering)
   
   Beste heer, mevrouw,  
   
  Op 21 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang op 11 mei hun deuren openen. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Dit betekent dat medewerkers uit de volgende groepen zich kunnen laten testen op het coronavirus:  • Medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs, (medisch) kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen;  • Personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het (speciaal) basisonderwijs/ kinderopvang;  • Jeugdtrainers die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen.
  De GGD organiseert deze testmogelijkheid in afstemming met de gemeente,
   
  Testbeleid voor jeugdtrainers  Een persoon met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en die vermeld staat in bovenstaande lijst, kan getest worden. Ook medewerkers die werkzaam zijn als ZZP-er kunnen gebruik maken van deze testmogelijkheid.  Iemand met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven. Als de testuitslag bekend is: • Is de test negatief: aan het werk of naar school/kinderopvang met algemene hygiënemaatregelen.  • Is de test positief: thuisblijven en uitzieken tot minstens 24 uur nadat alle klachten volledig weg zijn. Klachten houden meestal ongeveer een week aan.
  Kosten De kosten van de test worden via de GGD vergoed door de Rijksoverheid.
   
  Procedure rond aanmelden testen Vanaf 29 april kunnen wij jeugdtrainers testen. Hiervoor kunt u een aanvraag doen. De aanmelding werkt als volgt:  - De medewerkers geven bij hun leidinggevende aan dat zij klachten hebben die mogelijk kunnen passen bij COVID-19.  
   
  Aan: Afdeling sport van gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond;  
   Blad:  2/2   Datum:  30 april 2020
   
  - De arbo- of bedrijfsarts – en bij afwezigheid daarvan de huisarts – gaat na of de medewerker getest moet worden. - De arts met een AGB-code vult één aanvraagformulier in per te testen medewerker. Dit formulier vindt u in de bijlage bij deze brief.  - Het formulier is digitaal in te vullen. U kunt het formulier via e-mail doorzetten naar uw medewerker en een deel door de medewerker zelf in laten vullen. Dit formulier is alleen via de pc in te vullen en (nog) niet via telefoon of tablet. De arts stuurt de volledig ingevulde formulieren per mail naar: ggdtestenzorgmedewerkers@rotterdam.nl. Stel alstublieft de medewerker op de hoogte van de aanvraag bij de GGD. De GGD Rotterdam-Rijnmond belt de medewerker om een afspraak in te plannen bij onze testlocatie.
  De testuitslag wordt door de GGD telefonisch of per SMS doorgegeven aan de geteste persoon. De testuitslag wordt ook per beveiligde mail doorgegeven aan de aanvragende arts. We streven ernaar om de uitslag binnen 48 uur door te geven.  
   
  Externe testlocatie GGD Het testen van de medewerkers gebeurt op de locatie die wij hebben opgezet als een ‘drivein’, in de parkeergarage bij Topsportcentrum Rotterdam. De GGD neemt hier COVID-19 testen af bij medewerkers, het virologisch laboratorium van het Erasmus MC doet de analyse. Gebruik maken van deze testlocatie kan alleen op afspraak.  
   
  Na aanmelding door de arts krijgt de geteste persoon telefonisch van de GGD te horen wanneer hij/zij langs kan komen voor een test. Wij vragen hen om alleen te komen, en bij voorkeur met de auto. Wij testen niet thuis.  
   
  Naast de testlocatie is er ook een mobiele testunit, om locaties te bedienen die verder weg gesitueerd zijn. Zijn er 15 medewerkers of meer van uw opvang of koepel die in aanmerking komen voor een test vermeld dan in de onderwerpregel van de email ‘aanmelding mobiele testunit’.
   
  Heeft u nog vragen of wilt u overleggen? Voor algemene vragen over sporten en gezondheid kunt u terecht bij uw gemeente. Dit kan via sport@lansingerland.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente Lansingerland: 14 010. Voor vragen over de test, contactonderzoek en voor inhoudelijke vragen over COVID-19 kunt u de GGD Rotterdam-Rijnmond bellen op: 010-433 98 97. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.  Ondanks maximale extra inzet in telefoonteams is de telefonische wachttijd bij de GGD helaas soms lang. Wij vragen hiervoor uw begrip.  
   
  Met vriendelijke groet,
   
   
   
      
   
  Bijlage: Aanvraagformulier coronatest medewerker