• Robin de Jager verlaat het bestuur van BVCB.

 • Recentelijk heeft Robin de Jager aangegeven het bestuur van BVCB te gaan verlaten.

  Dit om verschillende redenen. Hoewel het bestuur de beslissing van Robin begrijpt en uiteraard respecteert, vinden wij dit natuurlijk erg jammer. Wij hebben Robin vanaf 2016 leren kennen als een zeer bevlogen en loyaal bestuurslid, waarin hij zich voornamelijk heeft beziggehouden met het technisch beleid maar natuurlijk ook zijn inbreng heeft gehad in het totale verenigingsbeleid. We zullen Robin dan ook zeker gaan missen.

  Robin zal gelukkig wel als trainer van de Meiden O19 blijven functioneren en ook zal hij zich blijven inzetten voor de damesafdeling in het algemeen.

   

  Het bestuur beraadt zich over een verdere invulling van de positie binnen het bestuur die Robin achterlaat.

   

  Wij bedanken Robin voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij de verdere ontwikkeling van de damesafdeling.

   

  Namens het bestuur,

   

  Arjen de Jong

  Algemeen secretaris.