• Het bestuur van BVCB heeft in de persoon van Danny Wolff een nieuw hoofd Technische Jeugd Commissie weten te vinden.

   

  Danny is al sinds 1978 lid bij BVCB en is daarom voor velen geen onbekende. In het verleden heeft hij al meerdere rollen binnen de club vervult, waaronder die van jeugdtrainer, activiteiten commissie en Technisch jeugd coördinator.

   

  In het bestuur zal Robin de Jager de eindverantwoordelijkheid blijven dragen voor de TC.

  Danny is, na een Go van het bestuur, voortvarend aan de slag gegaan en heeft al meerdere mensen bereid gevonden voor verschillende functies, zoals Bas van Dijk als assistent en Raymond van Dort als TC niet-selectie JO13-JO19. Danny probeert de technische commissie verder vorm te geven en de juiste mensen op de juiste plaats te vinden.

  Met de komst van Danny wil het bestuur, met oog op de langere termijn, een verdere impuls geven aan de invulling van de jeugdopleiding en een verdere ontwikkeling van de breedtesport.

  De exacte invulling zal t.z.t. bekend gemaakt worden en de technische commissie zal zich dan ook verder voorstellen.

   

  Het bestuur is blij met deze stap en wenst Danny met zijn technische commissie veel succes.

   

   

 • Danny Wolff

 • Bas van Dijk

 • Raymond van Dort